<%@LANGUAGE="JAVASCRIPT" CODEPAGE="874"%> ผู้บังคับบัญชา  

 

พ.ต.อ.วัชรินทร์ อมราพิทักษ์

    ประวัติส่วนตัว : การศึกษา

         ชื่อ   พ.ต.อ.วัชรินทร์ อมราพิทักษ์
          ตำแหน่ง   ผกก.สภ.ศรีธาตุ
      
 เกิดเมื่อ   วันที่ 29 มิถุนายน 2495    อายุ  59  ปี
       สถานภาพทางครอบครัว   สมรส บุตร 2 คน
        ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่   105 หมู่ 10 ถ.แจ้งสนิท ต.กุดรัง อ.กุดรัง จว.มหาสารคาม
        สถานที่ทำงาน   สภ.ศรีธาตุ ต.ศรีธาตุ อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี 41230
        วุฒิการศึกษา   นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
         ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้กำกับการ   รุ่นที่ 40

     ประวัติการทำงาน

               เข้ารับการอบรมหลักสูตร นักเรียนนายร้อยตำรวจ (พิเศษ) รุ่นที่ 9 และบรรจุแต่งตั้งเป็นนายตำรวจชั้นสัญญาบัตร ครั้งแรกเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม  2521
               ดำรงตำแหน่ง สารวัตร เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2533
              ดำรงตำแหน่ง รองผู้กำกับการ เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2541
               ดำรงตำแหน่ง ผู้กำกับการ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2547


    เคยดำรงตำแหน่ง
               รอง สวส.สภ.อ.เมืองปัตตานี พ.ศ. 2522 - 2527
               รอง สวส.สภ.อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส พ.ศ.2527 - 2532
               รอง สว.สภ.อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส พ.ศ.2532 - 2533
                สว.(ทำหน้าที่สอบสวน) ภ.จว.ปัตตานี พ.ศ.2533 - 2534
                สว.สภ.อ.จะแนะ จ.นราธิวาส พ.ศ.2534 - 2535
                สวส.สภ.อ.เมืองนราธิวาส พ.ศ. 2535 - 2541
                รอง ผกก.(สส.)สภ.อ.เมืองนราธิวาส พ.ศ.2541 - 2544
               รอง ผกก.(สส.)สภ.อ.สุไหงโก - ลก พ.ศ.2544 - 2547
                ผกก.สภ.อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส พ.ศ.2547 - 2548
               ผกก.สภ.มายอ จ.ปัตตานี พ.ศ.2548 - 2550
               ผกก.สภ.กุดรัง จ.มหาสารคาม ตั้งแต่ 16 มกราคม พ.ศ.2551 - 9 ก.พ. 2554
               
ผกก.สภ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี  ตั้งแต่ 10 ก.พ. 2554 - ปัจจุบัน

 

       ผลการปฏิบัติงานที่สำคัญ

 •       ได้เลื่อนขั้นและอัตราเงินเดือน 2 ขั้น จำนวน 9 ครั้ง
   
    พ.ศ. 2538  ได้รับคัดเลือกให้เป็นพนักงานสอบสวนดีเด่นของ ภ.จว.นราธิวาส เพื่อรับโล่ประกาศเกียรติคุณจากกรมตำรวจ
    
  พ.ศ. 2540  ได้รับคัดเลือกให้เป็นพนักงานสอบสวนดีเด่นของ ภ.จว.นราธิวาส เพื่อรับโล่ประกาศเกียรติคุณจากกรมตำรวจ
    
  พ.ศ. 2541   ได้รับประกาศเกียรติคุณเป็นผู้ปฏิบัติงานสนองตอบนโยบายของกรมตำรวจดีเด่นด้านการสืบสวนจาก ผบช.ภ.9
    
  พ.ศ. 2542   ได้รับการแต่งตั้งจากประธานคณะกรรมการเลือกตั้ง(กกต.)ให้เป็นคณะกรรมการเลือกตั้งประจำจังหวัดนราธิวาส (กกต.จว.นราธิวาส)
    
  พ.ศ. 2544   สอบคัดเลือกเข้ารับการอบรมหลักสูตรผู้กำกับการรุ่นที่ 40
    
  พ.ศ. 2546   ได้รับการแต่งตั้งจากประธานคณะกรรมการเลือกตั้ง(กกต.)ให้เป็นคณะกรรมการเลือกตั้งประจำจังหวัดนราธิวาส (กกต.จว.นราธิวาส)
   
  พ.ศ. 2552   โครงการพัฒนาสถานีตำรวจภูธรกุดรัง ดีเด่น อันดับ 1  จังหวัดมหาสารคาม
   
  พ.ศ. 2553   โครงการพัฒนาสถานีตำรวจภูธรกุดรัง ดีเด่น อันดับ 1  จังหวัดมหาสารคาม
    
  พ.ศ. 2553    ชุดชุมชนสัมพันธ์สถานีตำรวจภูธรกุดรัง ดีเด่น อันดับ 1  จังหวัดมหาสารคาม
    
  พ.ศ. 2554    โครงการพัฒนาสถานีตำรวจภูธรศรีธาตุ ดีเด่น อันดับ 2  จังหวัดอุดรธานี

     ผลการปฏิบัติงานอื่น ๆ

               คณะทำงานพัฒนางานสอบสวนตำรวจภูธรภาค 9
             
 วิทยากรบรรยายเรื่องการสอบสวนคดีที่มีความ ยุ่งยากสลับซับซ้อนให้กับพนักงานสอบสวน (สบ1) ตำรวจภูธรภาค 9
              
 คณะอนุกรรมการตรวจสำนวนการสอบสวนในการพิจาณาแต่ตั้งพนักงานสอบสวน (สบ1)เป็นพนักงานสอบสวน (สบ2) ตำรวจภูธรภาค 9
             
 คณ ะกรรมการพิจารณาคัดเลือกดีเด่นประจำปีระดับพนักงานสอบสวน (สบ1,2,3) ตำรวจภูธรภาค 9
              
 เป็นพนักงานสอบสวนคดีเกี่ยวกับความมั่นคง คดีที่มีความยุ่งยากสลับซับซ้อน และคดีที่ประชาชนสนใจของตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาส